Užitočné informácie


Chcem obchodovať s partnermi z iných členských štátov EÚ

Doteraz to bolo jednoduché, či ste boli platca DPH,alebo nie. Od 1.januára 2010 však vstúpila do platnosti novela zákona o DPH, v zmysle ktorej každý, kto chce prijímať služby alebo nakupovať tovar v rámci krajín Európskej únie, alebo naopak chce sám ponúkať tovar či služby zákazníkom v inom členskom štáte EÚ, musí mať pridelené identifikačné číslo pre DPH.

Neznamená to automaticky, že každý musí byť platca DPH. Platca DPH má však automaticky túto podmienku splnenú.

Ak sa však nechcete stať platcom DPH a potrebujete obchodovať v rámci EÚ, existuje možnosť takzvanej „malej“ registrácie, registrácie podľa §7a zákona o DPH. Pri tejto variante sa zaregistrujete na daňovom úrade, bude Vám pridelené IČ DPH, ale plnohodnotným platcom DPH sa nestanete. Jedná sa iba o akési „povolenie“ na obchodovanie s krajinami EÚ.  

Od 1.januára 2010 platí toto pravidlo aj v iných členských štátoch v rámci ich zákona o DPH. Preto, ak nie ste platca DPH, Váš nádejný obchodný partner z iného členského štátu môže s Vami odmietnuť spoluprácu. Dokonca by tak mal urobiť, inak sa vystavuje riziku sankií za porušenie daňových predpisov v jeho krajine.

Ak poskytujete služby alebo predávate tovary partnerom v iných členských štátoch EÚ, predkladáte na slovenský daňový úrad tlačivo Súhrnný výkaz, ktorý je určitým prehľadom o týchto aktivitách. Za nepredloženie tohoto súhrnného výkazu Vám daňový úrad vyrubí pokutu až 331,93 eur!

Nakoľko Súhrnné výkazy sa od 1.januára 2010 podávajú iba v elektronickej forme, doporučujeme Vám obrátiť sa na Vášho účtovníka, ktorý Vám všetko potrebné vysvetlí a zabezpečí Vám podanie Súhrnného výkazu v elektronickej forme.

Mimochodom, prijatie služby z EÚ je napríklad aj to, keď si dobijete kredit v službe google, aby ste mohli zadávať reklamné odkazy, nakoľko príjemca tohoto kreditu je írska firma.

Ak potrebujete viac informácii,objednajte sa na úvodnú bezplatnú konzultáciu na tel.čísle 0903 212 011

 

Uvažujem o tom, že si zriadim živnosť

Na zriadenie živnosti potrebujete mať platný občiansky preukaz a kolok. Hodnota kolku závisí od počtu živností, na ktoré budete žiadať živnostenské oprávnenie. Za jednu voľnú živnosť zaplatíte 5,- EUR, za viazanú alebo remeselnú živnosť 15,- EUR.. Zriadenie živnosti sa vybavuje na Živnostenskom úrade, kde na mieste vyplníte príslušnú žiadosť. Doporučujeme Vám zastaviť sa na živnostenskom úrade ešte pred zamýšľaným zriadením živnosti a overiť si, či živnosť, ktorú hodláte prevádzkovať, je voľná. Voľná živnosť znamená, že na jej prevádzkovanie nepotrebujete preukazovať žiadnu špeciálnu spôsobilosť a na základe Vašej žiadosti Vám bude povolená. Na prevádzku niektorých špecializovaných činností sa vyžaduje preukazovanie odbornej spôsobilosti. V tomto smere Vám vyjdú v ústrety pracovníci živnostenského úradu, ktorí Vám vhodne poradia aj s formuláciou živnosti,o ktorú máte záujem. Živnosť môžete vybaviť v priebehu týždňa. Nezabudnite sa v stanovených lehotách prihlásiť na daňový úrad a do Vašej zdravotnej poisťovne. Ak si plánujete vybaviť živnosť , vieme väčšiu časť administratívnych úkonov vybaviť za Vás.

Na osobnú bezplatnú konzultáciu sa môžete objednať na tel. 0903 212 011 . 

 

Chcem založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným sa obráťte na notársky úrad, ktorý sa zakladaním takýchto spoločností zaoberá. Ak o žiadnom vo vašom okolí neviete, vieme Vám dať na takýto úrad kontakt. Na vybavenie spoločnosti s ručením obmedzeným budete potrebovať zhruba 350,- €  /poplatky na notárskom úrade, kolky na príslušný súd, kolky na živnostenský úrad/. Kompetetný notársky úrad Vás presne usmerní, kam aké tlačivá máte kedy zaniesť. Odporúčame tiež si vopred zájsť na živnostenský úrad a preveriť s pracovníkom na to určeným zamýšľané predmety podnikania. Spoločnosť s ručením obmedzeným vybavíte najneskôr do jedného mesiaca. Ak si chcete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným,  vieme väčšiu časť administratívnych úkonov vybaviť za Vás.

Na osobnú bezplatnú konzultáciu sa môžete objednať na tel. 0903 212 011 .  

 

Aké účtovníctvo je povinná viesť moja firma?

Fyzické osoby vedú jednoduché účtovníctvo, právnické osoby vedú podvojné účtovníctvo. Fyzickými osobami sa rozumejú živnostníci a podnikatelia, nezapísaní v obchodnom registri. Právnickými osobami sú spoločnosti, zapísané v obchodnom registri, teda s.r.o., a.s. a podobne. Výnimkou sú organizácie ako občianske združenia, nadácie či politické strany, ktoré sú právnickými osobami, môžu však viesť jednoduché účtovníctvo. Takisto podnikateľ – živnostník, nezapísaný do obchodného registra, môže viesť účtovníctvo svojej firmy v podvojnom účtovníctve,ak sa tak rozhodne,ale nie je tak účtovať povinný. Povinný sa stáva iba vtedy,ak by sa ako podnikateľ – živnostník rozhodol zapísať sa do obchodného registra, čím sa z fyzickej osoby zmení na právnickú osobu. Či je firma platiteľ DPH, alebo nie je, nemá vplyv na to, aké účtovníctvo musí viesť.

Na osobnú bezplatnú konzultáciu sa môžete objednať na tel. 0903 212 011 .  

 

Chcel by som zamestnať nejakých zamestnancov

Ak ste doteraz nezamestnávali žiadnych zamestnancov, potrebujete sa zaregistrovať ako zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni. Na to budete potrebovať živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra, ak ste živnostník, alebo výpis z obchodného registra, ak zamestnávateľom bude spoločnosť s ručením obmedzeným, prípadne iná právnická osoba. Tieto doklady môžu byť najviac tri mesiace staré. Potom sa treba prihlásiť ako zamestnávateľ v tých zdravotných poisťovniach, v ktorých sú prihlásení Vaši budúci zamestnanci, a taktiež na daňovom úrade ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti. Tiež treba prihlásiť do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní Vašich budúcich zamestnancov, a to ešte pred nástupom do zamestnania. Odporúčame Vám, aby ste sa vzhľadom ku komplikovanosti týchto úkonov obrátili na odborníkov z tejto oblasti. Ak plánujete zamestnať nových zamestnancov, odbremeníme Vás od tejto zložitej administratívy úplne.

Na osobnú bezplatnú konzultáciu sa môžete objednať na tel. 0903 212 011 .  

 

Plánujem kúpiť do firmy auto

Ak ste živnostník, máte dve možnosti. Buď bude auto „firemné“, t.j. na dopravnom inšpektoráte Vám pri prepise do technického preukazu zapíšu IČO Vašej firmy, alebo bude auto „súkromné“, t.j. na dopravnom inšpektoráte Vám do technického preukazu zapíšu Vaše rodné číslo. V oboch prípadoch treba auto do 15 dní nahlásiť na Vašom daňovom úrade a po skončení roka budete musieť zaplatiť za takéto auto daň z motorových vozidiel, resp. jej alikvótnu časť. Právnická osoba môže auto zaregistrovať iba ako „firemné“.  Rozdiely a rôzne daňové dopady medzi „firemným“ a „súkromným“ autom Vám radi vysvetlíme na osobnej konzultácii.

Na osobnú bezplatnú konzultáciu sa môžete objednať na tel. 0903 212 011 .  

 

Pracujem v zahraničí, som zamestnanec zahraničnej firmy

Ak ste občan Slovenskej republiky a máte príjmy zo zahraničia, na Slovensku ste povinní podať si daňové priznanie. Príjmy zo zahraničia sa Vám pravdepodobne už nezdania, pretože Slovensko má s väčšinou krajín podpísané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Existujú dve metódy, ktoré eliminujú dvojité zdanenie, a to metóda vyňatia a metóda zápočtu. Ktorá metóda sa použije, závisí od konkrétnej krajiny, z ktorej príjmy pochádzajú. Na vypracovanie daňového priznania budete potrebovať potvrdenie o príjme, ktorý ste v zahraničí v príslušnom roku dosiahli. Ak pracujete v zahraničí a potrebujete podať daňové priznanie na daňový úrad Na Slovensku, nemusíte kôli tomu cestovať . Vieme Vám pomôcť.

Na osobnú bezplatnú konzultáciu sa môžete objednať na tel. 0903 212 011 alebo mailujte na agentura.trend@post.sk

 

Potrebujem elektronickú registračnú pokladňu

Ak predávate tovar v hotovosti, nie na faktúru, a tiež ak poskytujete niektoré vybrané služby, ste povinní používať na evidenciu Vašich tržieb elektronickú registračnú pokladňu. Po zakúpení ERP je potrebné túto prihlásiť na Vašom daňovom úrade. Potrebujete k tomu certifikát od pokladne /ak pokladňu kupujete z druhej ruky, dávajte si pozor,aby Vám predávajúci tento certifikát odovzdal/ a novú čistú knihu ERP, ktorú kúpite v obchode s tlačivami. Do knihy na prednú stranu vpíšte Vaše údaje. Pracovník daňového úradu Vám potom bezplatne na mieste pridelí kód ERP, ktorý vyznačí aj do certifikátu a do knihy ERP. Potom sa dohodnete so servisným technikom, ktorý Vám naprogramuje do pokladne Vaše údaje, vrátane kódu pokladne.

 Na osobnú bezplatnú konzultáciu sa môžete objednať na tel. 0903 212 011