Formulár


Formulár na vypracovanie cenovej ponuky

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Platca DPH - (povinné)

Účtovníctvo (povinné)

Počet vystavených faktúr /mesačne/ (povinné)

Počet došlých faktúr faktúr /mesačne/ (povinné)

Počet pohybov v banke /mesačne/ (povinné)

Počet prijmových pokl.dokladov /mesačne/ (povinné)

Počet výdavkových pokl.dokladov /mesačne/ (povinné)

Počet zamestnacov (povinné)

Čo je pre Vás dôležité? Špecialne požiadavky pripomienky