Cenník


Náš tip: Odošlite nám vyplnený kontaktný formulár a získajte tak obratom cenovú ponuku priamo pre Vás. Je to úplne zadarmo a anonymné.

Cenu za naše služby si môžete priamo vypočítať podľa ceny za položku:

Na to,aby sme vedeli stanoviť cenu za spracovanie Vášho účtovníctva, musíme poznať rozsah Vašej účtovnej agendy. Pri stanovení výslednej sumy potom vychádzame z ceny za položku. 

 

 

 

C E N N Í K

konzultácie a poradenstvo ………………………………………………….. 20,- EUR / h

účtuje sa každá začatá polhodina

 

A/ JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

mesačný paušál ……………………………………………………………… od 30,- EUR 

alebo cena za položku:

neplatiteľ DPH ………………………………………………………………..  0,70 EUR / 1 položka

platiteľ DPH …………………………………………………………………..   0,70 EUR / 1 položka 

 

B/ PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

mesačný paušál ………………………………………………………………  od 60,-  EUR 

alebo cena za položku:

neplatiteľ DPH ……………………………………………………………….    0,80 EUR / 1 položka

platiteľ DPH …………………………………………………………………..    0,80 EUR / 1 položka 

 

zápis do knihy faktúr  – platí pre JÚ aj PÚ ………………………………………..  0,30 EUR / 1 položka

 

C/ PERSONALISTIKA A MZDY

 

Vybavenie závodu – nový zamestnávateľ alebo prestup ……………………………..  30,- EUR

Administratíva pri vstupe nového zamestnanca do pracovného pomeru /pracovná zmluva, prihláška do sociálnej poisťovne, prihláška do zdravotnej poisťovne a ostatné vstupné formality, zaevidovanie zamestnanca do mzdového systému firmy ………………………………………………………………………….. 10,- EUR

výpočet mzdy jedného zamestnanca / pracovný pomer alebo dohoda/  ……..    12,- EUR

 

D/ OSTATNÉ SLUŽBY

Dlhodobý majetok:

zaradenie a založenie karty nového majetku …………………………………………. 10,- EUR / 1 ks

zápis do karty DM /odpisy/ …………………………………………………………………..  7,- EUR / 1 ks

 

Daňové priznania:

daň z motorových vozidiel ………………………………………………………………………………….. 15,- EUR základná cena + 3,- EUR za  1 motorové vozidlo

zostavenie daňového priznania DPH …………………………………………………….. od 15,- EUR

kontrolný výkaz k DPH ………………………………………………………………………………………… od 10,- EUR / 1 ks

zostavenie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typu A ………..od 10,- EUR

zostavenie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typu B ………. od 30,- EUR

zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb …………… od 100,- EUR

 

 

Ďalšie služby a služby, nezahrnuté v cene pravidelného paušálu:

 

vedenie knihy jázd ……………………………………………………………….. 0,50 EUR za jazdu,                                     minimálne 15,-  EUR mesačne

zostavenie štatistických výkazov …………………………………………… 20,-  EUR za hodinu práce

 

zaškolenie Vášho personálu …………………………………………………. 15,- EUR / h  + cestovné výdavky

 

iné služby, tu nevymenované, sa účtujú v hodinovej cene 20,- EUR za hodinu.

Pri službách, ktoré majú cenu stanovenú formou hodinovej sadzby, sa účtuje každá začatá polhodina. 

 

 

Cenu za spracovanie účtovníctva je  možné stanoviť aj formou pravidelného paušálu.